Hình bìa

Tam Quốc Ta Là Hoàng Thái Tử

Tác giả Thập Thập
Thể loại Lịch Sử Quân Sự
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,716,080
Convert 100%
Cập nhật
113 thích
8965 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chính trực cuối thời nhà Hán đại loạn , Tào Tháo cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu .

Hắn xuyên việt trở thành hán hiến đế Hoàng Thái tử Lưu Phùng .

Đối mặt vô cùng cường đại nghịch tặc Tào Tháo , Lưu Phùng thề phải tàn sát tặc , dùng chính Hoàng Thái tử danh tiến

Tương Tự Truyện Tam Quốc Ta Là Hoàng Thái Tử