TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Tam Quốc Chi Yêu Tài trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Tam Quốc Chi Yêu Tài

Tam Quốc Chi Yêu Tài

#TQCYT

Tác giả Lịch Sử Khiêu Dược Thỏ Tử
Thể loại Lịch Sử Quân Sự
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 895,539
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
8 thích
3109 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Buổi trưa, phơi nắng đến Lữ Duệ cái mông, lệnh bài chưởng môn được Lữ Duệ ngón chân câu! Từ Thứ ở ngoài cửa thuyết: "Đại nhân, thừa tướng lại tìm ngươi." Bên trong phòng, Tào Tiết lắc lắc Lữ Duệ thuyết: "Phu quân, mau dậy đi, phụ thân lại phái người tìm ngươi tới!" "Cha, Tào Phi cậu tìm ngươi vào triều đây!" "Ho khan một cái, khổ mệnh a, lại muốn lên triều, ai, không có cách nào vì người nhà, ai kêu một là nhạc phụ ta, một là ta Đại Cữu Tử." Tào Tháo: ngô tế đa mưu, Cô trăm năm hậu, có thể vì uỷ thác người! Gia Cát Lượng: Đại Ngụy quỷ tài Quách Gia, Độc sĩ Cổ Hủ, trí kế Tuân Du, Vương Tá Tuân Úc, Lang Cố Tư Mã, ngô đều không sợ hãi, duy Yêu Tài Lữ Duệ là ta họa lớn! Tôn Quyền: Giang Đông cơ nghiệp, bị hủy bởi 1 giang hồ Du Hiệp! Trần Thọ: Văn Tín Hầu, Lữ Duệ, Tự Bất phàm, tính lười biếng, trí kế bách xuất, thiên hạ tuấn kiệt! 80 hậu Lữ Duệ chuyển kiếp Tam Quốc, làm cái Yêu Tài mưu sĩ, làm một chưởng môn vui đùa một chút, làm cái Hầu Gia đương đương, không việc gì làm hạ phát minh, khi dễ thiên cổ nhân vật phong lưu.. Chờ chút, nhiều đặc sắc hơn, đều ở Tam quốc chi Yêu TàiPS: Đã lâu không đăng truyện mà đọc truyện chùa nên cũng thấy ngại, mình đăng truyện này để đọc chơi. Câu chữ có thể hơi khó đọc do nguồn có nhiều từ bị lỗi, mong thông cảm.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tam Quốc Chi Yêu Tài!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tam Quốc Chi Yêu Tài

Bình luận Facebook của truyện Tam Quốc Chi Yêu Tài