Hình bìa

Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc

Tác giả Tam Thất Khai
Thể loại Quân Sự
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 581,829
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
6 thích
5585 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta buổi tối ngủ chính là long sàn, ôm chính là Hà Hoàng Hậu, cũng không phải Hán Linh Đế lưu Hồng.Ta ban ngày điều binh khiển tướng, đại tướng là Lữ Bố, Vương Duẫn phái Điêu Thuyền đối với ta dùng kế liên hoàn, rồi lại không phải Đổng Trác.Muốn hỏi ta là ai?Ta kỳ thực là xuyên qua đến hán chưa thành hàn môn tử đệ người hiện đại.Tam quốc thời loạn lạc, hà tất xuất từ danh môn, bốn đời tam công, bất quá mây khói! Đời đời môn phiệt, bất quá chuyện vặt! Ta hiểu chút tam quốc, liền có thể đánh cắp quốc vận, làm hoàng đế.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc