Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tầm Mộ Bút Ký

thienthieu · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện vk tinhtinh làm thì auto hay nha (hi vọng có ai đó vào đọc). Hi vọng vk có thể ra chương thường xuyên. Thiên Thiếu! 😜