Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Truyện có 205 chương.
205
Đại Kết Cục: Trăng tròn.
204
Nguyện vi
203
Thù lớn
202
Phá thành
201
Mộng cảnh
200
Đồ sát cả thành
199
Bảo tàng
198
Tin mừng
197
Cái chết đày tiếc nuối
196
Đăng cơ
195
Ước định
194
Lửa trại
193
Thương nghị bí mật
192
Phỏng đoán
191
Thoát khốn
190
Phá quân
189
Sắc lang
188
Cự phú
187
Thật giả
186
Sương mù
185
Trần duyên
184
Qua sông
183
Trăng khuyết
182
Bình nghịch
181
Cân nhắc
180
Trăng khuyết
179
Báo oán
178
Khó lường
177
Tế thiên
176
Phá phủ
175
Mây đen
174
Đại kế
173
Thâm tình
172
Nóng như lửa
171
Ẩn tình
170
Kiều thê
169
Hiện thực
168
Thỉnh chiến
167
Hậu cung
166
Xả thân
165
Tri kỷ
164
Vong linh
163
Sóng to
162
Thiên vận
161
Mưu đồ bí mật
160
Giải thoát
159
Mưu đoạt
158
Nhân duyên
157
Động tình
156
Đánh cuộc
155
Chính tà
154
Dụ dỗ
153
Cung biến
152
Cướp người yêu
151
Ám đấu
150
Nghĩ cách cứu viện
149
Cùng ngủ
148
Đấu trà
147
Đối chọi
146
Gió lớn
145
Dục hỏa
144
Đả huyệt
143
Tuyết cốc
142
Gian thần
141
Thăm viếng
140
Thân tình
139
Hợp tan
138
Ấm áp
137
Chuyện cũ
136
Mê ly
135
Mạnh yếu
134
Lửa giận
133
Không giết
132
Tuần hoàn
131
Mệnh lý
130
Phòng bị
129
Thất tung
128
Tiếp ứng
127
Qua cửa ải
126
Đảm sắc
125
Khốn cảnh
124
Bao che khuyết điểm
123
Bi thương
122
Tỷ muội
121
Ôn dịch
120
Chia tay
119
Kết minh
118
Đào mộ
117
Kinh hãi
116
Tri kỷ
115
Mê gian
114
Thương tình
113
Phản kích
112
Chân tướng
111
Lột xác
110
Sắc dục
109
Báo ứng
108
Ngược gió
107
Song tu
106
Viễn khách
Chọn khoảng: 205 - 106 105 - 6 5 - 1