Danh sách chương Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương mới lên trước
Truyện có 205 chương.
Đại Kết Cục: Trăng tròn.
205
Nguyện vi
204
Thù lớn
203
Phá thành
202
Mộng cảnh
201
Đồ sát cả thành
200
Bảo tàng
199
Tin mừng
198
Cái chết đày tiếc nuối
197
Đăng cơ
196
Ước định
195
Lửa trại
194
Thương nghị bí mật
193
Phỏng đoán
192
Thoát khốn
191
Phá quân
190
Sắc lang
189
Cự phú
188
Thật giả
187
Sương mù
186
Trần duyên
185
Qua sông
184
Trăng khuyết
183
Bình nghịch
182
Cân nhắc
181
Trăng khuyết
180
Báo oán
179
Khó lường
178
Tế thiên
177
Phá phủ
176
Mây đen
175
Đại kế
174
Thâm tình
173
Nóng như lửa
172
Ẩn tình
171
Kiều thê
170
Hiện thực
169
Thỉnh chiến
168
Hậu cung
167
Xả thân
166
Tri kỷ
165
Vong linh
164
Sóng to
163
Thiên vận
162
Mưu đồ bí mật
161
Giải thoát
160
Mưu đoạt
159
Nhân duyên
158
Động tình
157
Đánh cuộc
156
Chính tà
155
Dụ dỗ
154
Cung biến
153
Cướp người yêu
152
Ám đấu
151
Nghĩ cách cứu viện
150
Cùng ngủ
149
Đấu trà
148
Đối chọi
147
Gió lớn
146
Dục hỏa
145
Đả huyệt
144
Tuyết cốc
143
Gian thần
142
Thăm viếng
141
Thân tình
140
Hợp tan
139
Ấm áp
138
Chuyện cũ
137
Mê ly
136
Mạnh yếu
135
Lửa giận
134
Không giết
133
Tuần hoàn
132
Mệnh lý
131
Phòng bị
130
Thất tung
129
Tiếp ứng
128
Qua cửa ải
127
Đảm sắc
126
Khốn cảnh
125
Bao che khuyết điểm
124
Bi thương
123
Tỷ muội
122
Ôn dịch
121
Chia tay
120
Kết minh
119
Đào mộ
118
Kinh hãi
117
Tri kỷ
116
Mê gian
115
Thương tình
114
Phản kích
113
Chân tướng
112
Lột xác
111
Sắc dục
110
Báo ứng
109
Ngược gió
108
Song tu
107
Viễn khách
106
Chọn khoảng: 205 - 106 105 - 6 5 - 1