Danh sách chương Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương mới lên trước
Truyện có 205 chương.
Thí Huynh
1
Muốn làm bậy
2
Sầu Cách
3
Mũi nhọn
4
Đại Tần
5
Thanh Lâu
6
Mặc bảo
7
Sắc đẹp
8
Dạ Yến
9
Vây long
10
Nhận Mẫu
11
Thuyết Khách
12
Huyền Cơ
13
Triền Miên
14
Mưu Sĩ
15
Tiên Cơ
16
Hiếp bách
17
Đoat đích
18
Mất Khống chế
19
họa hổ
20
Lợi ích
21
Bôn ba
22
Gặp lại
23
Một trận chiến
24
Nguyên nhân
25
Trở về
26
Đại hôn
27
Lửa tình thiêu đốt
28
Cục diện chính trị
29
Săn bắn
30
Trị bệnh
31
U oán
32
Bố trí mai phục
33
Nội tình
34
Hiến kế
35
Nỗi lòng
36
Huyết chiến
37
Kinh biến
38
Bắc cương
39
Duyệt binh
40
Lưỡng nan
41
Đổ máu
42
Bị bắt
43
Đấu sĩ (1+2 + 3)
44
Nguyên tắc (1+2+3)
45
Thắng bại (1+2+3)
46
Đặt nền móng (1 2 3)
47
Bố trí (1 2 3 4)
48
Đối sách (1 2 3)
49
Tắm rửa (1 2 3)
50
Giải sầu
51
Tâm sự
52
Diễm đấu
53
Bạn cũ
54
Mật đạo
55
Tuyết lở
56
Yêu hận (1 2 3 4)
57
Suối nước nóng
58
Tình cờ gặp gỡ
59
Gian thương
60
Thân thế
61
Cường bạo
62
Gian tình
63
Ám sát
64
Giục cưới
65
Động phòng
66
Trước ngày hôn lễ
67
Khinh nhờn
68
Dối trời
69
Cung đình
70
Đêm động phòng
71
Yêu thương
72
Tân hôn
73
Vùng đất hoang
74
Gia viên
75
Tin dữ
76
Âm Sơn
77
Bộ lạc
78
Gian tình
79
Thâm cừu
80
Kết bái
81
Tiến thoái
82
Chuyển biến
83
Âm hồn
84
Ngõ hẹp
85
Cưới hỏi
86
Dân loạn
87
Giấc ngủ dài
88
Vợ còn nhỏ tuổi
89
Đại cục
90
Phẫn nộ
91
Mê hoặc
92
Hai bờ sông
93
Danh kỹ
94
Tình yêu
95
Trở thành sự thật
96
Dò xét
97
Tình nghiệt
98
Đúng sai
99
Cao thủ
100
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 205