Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

32

Vấn Đề

Thêm

Truyện Này Đã Bị Khóa

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Luongmanhdung · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay quá bạn ơi, nhưng có thể ra nhanh hơn một tí được không