Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Xây Dựng Kỳ Quan

Truyện có 100 chương.
1
1:: 7 Ngày!
2
2:: 8d Ma Huyễn Thành Thị
3
3:: Khắc Ghi Ta!
4
4:: Vào Chỗ Chết Đỗi
5
5:: Tiền Đặt Cọc
6
6:: Mệnh Mạch!
7
7:: Dừng Bước A!
8
8:: Nghĩ Lại A!
9
9:: So Với Người Số?
10
10:: Mời Trương Tổng Kiểm Duyệt
11
11:: Chớp Lóe
12
12:: 4 Vạn Người!
13
13:: Ta Nói Qua!
14
14:: Thế Giới Đều Sẽ Là Ta Kỳ Quan
15
15:: Mưu Đồ Bí Mật
16
16:: Thế Lực Lớn Thật Có Thể Muốn Làm Gì Thì Làm
17
17:: Ta Muốn Rất Nhiều Xi Măng
18
18:: Liên Tiếp Oanh Tạc
19
19:: Gấp Đôi Giá Cả?
20
20:: Đơn Đặt Hàng
21
21:: Lừa Đảo
22
22:: Mở Đại Hội
23
23:: Vào Chỗ Chết Hố
24
24:: Bố Trí
25
25:: Quyết Định Nhanh Chóng
26
26:: Thật Thật Giả Giả
27
27:: Đến Cùng Mấy Ngày!
28
28:: Trương Thắng Vũ Là Người Gì
29
29:: Phá Dỡ
30
30:: Giá Ưu Hậu.
31
31:: Cứ Như Vậy Thời Gian Đang Gấp?
32
32:: Thế Giới Nhanh Nhất
33
33:: Ba Đội Xuất Mã
34
34:: Năm Tháng
35
35:: Thu Hồi Tiền Bạc Tốc Độ
36
36:: Cầu Vượt Trình Độ Khó Khăn
37
37:: Cầu Vượt Bản Vẽ
38
38:: Một Lần Nữa Vẽ Bản Đồ
39
39:: Hố!
40
40:: Gia Nhập Hắn
41
41:: Nắm Vững Thắng Lợi
42
42:: Cùng Trong Tưởng Tượng Không Giống Nhau Đáp Án
43
43:: Châu Chấu Đá Xe
44
44:: Ở Trên Đường
45
45:: Phủ Kín
46
46:: Táo Bạo La Lão Đại
47
47:: Muốn Chết?
48
48:: Nhìn Xem Xử Lý
49
49:: Bức Điên
50
50:: Bên A! Bên A!
51
51:: Khoan Thai Tới Chậm
52
52:: Đi Ra
53
53:: Kết Kết Thật Thật Tràng Tử
54
54:: Toàn Bộ Vào Chỗ!
55
55:: Bia
56
56:: Kinh Thiên Động Địa Động Tĩnh
57
57:: Cốt Thép Lồng
58
58:: Như Thần Tích
59
59:: Đồng Ý Không?
60
60:: Sớm Giải Tỏa?
61
61:: Thanh Tiến Độ
62
62:: Quá Giang Long Có Mười Mấy Đầu
63
63:: Chó Cắn Chó
64
64:: Làm Ra Quyết Định
65
65:: Treo Lên Đánh Thế Giới Tốc Độ
66
66:: Có Là Người Xuất Thủ
67
67:: Không Tin
68
68:: Thắng Vũ Kiến Trúc Kinh Khủng Nhiệt Độ
69
69:: Đồng Hành Tận Thế?
70
70:: Toàn Viên Nôn Nóng
71
71:: Cách Nhau Một Bức Tường
72
72:: Tiến Độ Gia Tốc
73
73:: Tống Tổng, Thời Đại Biến
74
74:: Cúp Máy?
75
75:: Lưu Tang Điền
76
76:: Tự Coi Nhẹ Mình
77
77:: Công Ty Như Vậy . . .
78
78:: Dựa Vào Nhân Lực!
79
79:: Chỗ Cao Nhất Đứng Sừng Sững Cầu Trụ
80
80:: Giai Đoạn Tính Tiến Triển
81
81:: 4 Vạn 8000 Căn
82
82:: Thắng Vũ Người!
83
83:: Tai Nạn
84
84:: Không Học Liền Phải Chết
85
85:: Tai Nạn Bắt Đầu
86
86:: Ghép Mộng Trí Tuệ (canh Thứ Hai)
87
87:: Mấy Ngàn Năm Trí Tuệ Kết Tinh (canh [3])
88
88:: 5000 Năm Kiêu Ngạo
89
89:: Ai Cũng Muốn Biết Đáp Án (canh [5])
90
90:: Đánh Lén? (canh Thứ Sáu)
91
91:: Bản Đồ Mới Giải Tỏa (canh Thứ Bảy)
92
92:: Bắt Đầu
93
93:: Các Loại Vài Chục Năm
94
94:: Đầu Gỗ? (đệ Thập Càng)
95
95:: Các Phương Tranh Đoạt (canh Thứ Nhất)
96
96:: Quỷ Phủ Thần Công (canh Thứ Hai)
97
97:: Cuồng Hoan (canh [3])
98
98:: Vi Phạm Thông Thường Đầu Gỗ
99
99:: Mời (canh [5])
100
100:: Ta Là Trương Thắng Vũ (canh Thứ Sáu)
Chọn khoảng: 1 - 100