Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

5

Bình

31

Vấn Đề

Thêm

Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)

destiny294

Cố lên các bạn :D

19

quang9889vn

Kim phiếu tác dụng gì ta!

1

destiny294

Good job :)

19
10

adua

Ra nhanh nào
Truyện hay quá:)))

1

destiny294

Truyện khá hsy, hài hước

30

thinhchuotk10

Truyện hay, dịch siêu hài hước

20
30
20