Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Trở Thành Một Cái Thần

Truyện có 181 chương.
1
1:, Lâm Hải
2
2:, Chuẩn Bị
3
3:, Tiếp Tục Thăm Dò Tìm Kiếm
4
4:, 8 Móng Quái
5
5:, Lôi Minh Chi Thần
6
6:, Thần Ân
7
7:, Xuân Tới
8
8:, Giáo Hóa
9
9:, Tẩy Lễ
10
10:, Có Linh Cảm
11
11:, Hàng Phục
12
12:, Gọi Là
13
13:, Trước Khi Đông, Thánh Giả
14
14:, Mùa Đông Hạ Xuống
15
15:, Giáo Dục Đại Kế
16
16:, Săn Đuổi
17
17:, Lịch Sử
18
18:, Thay Mặt Truyền
19
19:, Giao Phó
20
20:, Xuất Chinh
21
21:, Thần Chiến
22
22:, Thí Sát
23
23:, Đại Thắng
24
24:, Thứ 3 Miếng Thần Cách
25
25:, Giao Phó
26
26:, Dịch Hình
27
27:, Nghiên Cứu Thần Cách
28
28:, Thay Đổi
29
29:, Cúng Tế Cùng Yên Ổn
30
30:, Thí Nghiệm Tràng
31
31:, Rừng Không Gian
32
32:, Druid
33
33:, Chế Tạo Người Đổi Kiếp Ý Tưởng
34
34:, Ta Chỉ Còn Lại 2 Chu Thời Gian
35
35:, Đột Nhập Rừng Tinh Thần Thể
36
36:, Càng Phát Ra Không Khí Mát Mẻ
37
37:, Đại Xà(orochi)
38
38:, Con Non
39
39:, Bia Đá
40
40:, Nói Chuyện
41
41:, Kế Hoạch
42
42:, Cùng Ngư Nhân Chi Thần Nói Chuyện Với Nhau
43
43:, Vạn Thần Chi Vương
44
44:, Thần Khí
45
45:, Tina Vấn Đề
46
46:, Đắc Đạo
47
47:, Gia Nhập Vạn Thần Điện
48
48:, Lập Được Quy Tắc
49
49:, Truyền Tin Tức
50
50:, Hậu Tuyển Thần
51
51:, Đại Chiến
52
52:, Tà Thần, Mất
53
53:, Ngồi Hàng Hàng
54
54:, Ăn Lẩu
55
55:, Quá Độ
56
56:, Bộ Tộc Phát Triển
57
57:, Tra Hỏi
58
58:, Mới Cửa Chính
59
59:, Huyễn Thần Không Gian
60
60:, Cử Tri
61
61:, Thứ 2 Quan
62
62:, Nội Trắc Kết Thúc
63
63:, Thứ 2 Cái 5 Năm
64
64:, Truyền Thừa
65
66:, Không Gian Đổi Mới
66
67:, Thực Tập Đang Tiến Hành
67
68:, Thực Tập Kết Thúc
68
69:, Cự Long
69
70:, Cự Long Ra Xưởng Nhật Ký
70
71:, Tình Báo Thu Thập
71
72:, Thiên Ngoại
72
73:, Tinh Không Lữ Trình
73
74:, Cường Đại Lý Do
74
75:, Viếng Thăm
75
76:, Khảo Sát Nấm
76
77:, Ẩn Núp Sâu Nhất Đại Lão
77
78:, Địa Cầu
78
79:, Giảng Đạo
79
80:, Truyền Đạo
80
81:, Khách
81
82:, Ngủ Lại
82
83:, Bồ Đề Cùng Kim Cương
83
84:, Phía Trên Người Vừa Tới
84
85:, Kiếm Chủng
85
86:, Tăm Hơi
86
87:, Kiếm Đến!
87
88:, Linh Khí Thủy Triều Lên Xuống
88
89:, Mùa Xuân
89
90:, Sẽ Gặp Lại
90
91:, Đã Về Rồi
91
92:, Cử Tri Nhóm
92
93:, Tinh Linh Quốc Gia
93
94:, Rừng Chi Mũ
94
95:, Dự Tri Chi Thần
95
96:, Thần Hệ
96
97:, Thay Đổi
97
98:, Thầy Tế
98
99:, Thiên Địa Rộng
99
100:, Tà Thần Quyến Thuộc
100
101:, Tác Chiến
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 181