Hình bìa

Ta Tiền Nhiệm Là Thường Nga

#TTNLTN

Tác giả Phương Vô Thượng
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,823,535
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 10+
1 thích
1721 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một cái được xưng là đồ bỏ đi học sinh cấp ba Tô Vũ, đạt được thượng cổ đại thần Thần Hồn truyền thừa sau đó, trở thành không gì làm không được Nam Thần.

Tương Tự Truyện Ta Tiền Nhiệm Là Thường Nga