Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

26

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Tại Dị Giới Bán Rượu Và Thuốc Lá

hieulon123x · Luyện Khí Tầng Sáu ·
10 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Cao Độ YY

Chuyện cũng rất thú vị 😃😃😃

hài