Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Ở Vạn Giới Đưa Cơm Hộp

H.nn · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay lắm mong full

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay