Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

22

Bình

185

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế (Dịch)

Truyện có 164 chương.
1
Siêu Cấp Nhặt Hệ Thống
2
Tang Thi Đột Kích
3
Tang Thi Biến Dị
4
Nhặt Được Dị Năng
5
Kỹ Năng Thăng Cấp
6
Tiến Hóa Nguồn Năng Lượng
7
Siêu Phàm Liên Minh
8
Nguyên Năng Bí Thuật
9
Thí Luyện Ở Tử Thành
10
Đao Pháp Đại Sư
11
Kim Cương Ma Viên
12
Cấp Năm Dị Năng
13
Ai LÀ Tần Hạo?
14
Lời Mời Của Hủy Diệt Thiên Cung
15
Không Gian Năng Lực
16
Thực Lực Bạo Tăng
17
Tiến Vào tử Thành
18
Hải Dương Chi Tâm
19
Zombie Ngủ Đông
20
Họa Thủy Đông Dẫn
21
Biến Dị Thú Cấp Lãnh Chúa
22
Hắc Vũ Ma Ưng
23
Độc Dịch Chiến Y
24
Độc Dịch Chiến Y Cường Đại
25
Giám Định Châu Báu
26
Thiết Giáp Long, Huyết Tinh Toản
27
Long Lực Dược Tề
28
Tập Sát
29
Gà Vườn Chó Xóm
30
Huy Chương Huyết Sắc
31
Thất Thải Độc Long
32
Độc Mãng Hung Hãn
33
Trọng Lực Lực Tràng
34
Khiếu Nguyệt Ma Lang
35
Lực Lượng Cực Hạn
36
Dị Năng Hàn Băng
37
Vương Trường Không
38
Chính Là đùa Nghịch Ngươi
39
Tiến Hóa Giả Chi Chiến
40
Đánh Giết Vương Trường Không
41
Bắt Sống
42
Đuổi Tận Giết Tuyệt
43
Người Chấp Pháp
44
Bí Mật Huyết Sắc Huy Chương
45
Không Gian Truyền Tống
46
Tao Ngộ Thi Đàn
47
Cự Nhân Zombie
48
Thi Long
49
Chuẩn Lãnh Chúa Chi Chiến
50
Cự Đại Hóa Năng Lực
51
Huyết Phòng Thần Điện
52
Trân Tàng Bảo Các
53
Đốt Cháy Thi Long
54
Ngươi Vừa Mới Hôn Ta
55
Trở Về Mặc Thanh Thành
56
Lời Mời Của Tổng Bộ Hủy Diệt Thiên Cung
57
Thiên Khuynh Thành
58
Xếp Hạng
59
Chiến Thần Tháp
60
Thần Dị Chiến Thần Tháp
61
Khiêu Chiến Kết Thúc
62
Xếp Hạng Chiến Thần Tháp
63
Hoàng Thiên Cực
64
Đánh Cược Năm Mươi Ức ( Năm Mươi Tỷ)
65
Quyết Chiến Ở Giác Đấu Trường
66
Năng Lực Của Lĩnh Vực!
67
Hoàng Thiên Cực Thê Thảm
68
Thú Triều Tập Kích
69
Lăng Mặc Vũ Đỏ Mặt
70
Ta ở Trên Tường Thành Nhặt Thuộc Tính
71
Tứ Giai Biến Dị Thú
72
Cự Nhân Tần Hạo
73
Lãnh Chúa Cấp Biến Dị Thú Đăng Tràng
74
Thần Cấp Trợ Công
75
Hắc Sát Lãnh Chúa
76
Hắc Sát Lãnh Chúa Khủng Bố
77
Thời Khắc Nguy Cơ
78
Cường Sát Hắc Sát Lãnh Chúa
79
Trốn Vào Dị Không Gian
80
Tấn Cấp Tứ Giai
81
Hủy Diệt Võ Thần Nhàm Chán?
82
Đại Địa Chưởng Khống
83
Cường Thế Nghiền Ép
84
Cực Bắc Chi Địa
85
Cứ Điểm Bất Diệt
86
Huyết Chi Thí Luyện
87
Trọng Thương Sắp Chết
88
Tú Sắc Khả San
89
Nơi Đó Không Thể
90
Huyết Nhục Dung Hợp
91
Huyết Sắc Đại Thụ
92
Kỹ Năng Đặc Thù Nguyên Tố Hóa
93
Nguyên Lai Ta Mạnh Như Vậy
94
Điểm Cống Hiến Trân Quý
95
Băng Nguyên Tố Hóa
96
Phòng Tu Luyện Đặc Thù
97
Thăm Dò Hồng Băng Thành
98
Thi Quỷ
99
Độc Dịch Quỷ Thụ
100
Thi Quỷ Đột Kích
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 164