TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão Bà2 18+ trên app.
OPEN
Hình bìa

Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão Bà2 18+

Phong lưu Tu Tiên

#TMNHTLB

Tác giả -
Thể loại Sắc Hiệp Đô Thị Tu Chân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,447
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 19+
Yêu cầu Phải đăng nhập mới có thể đọc
3 thích
1311 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Là bản cải tiến của truyện được dịch và sửa lại các chi tiết 18+ sẽ sinh động và chân thực hơn sẽ hay không kém truyện Sống Cùng Biểu Tỷ.

Dưới mỗi chương có link youtube và trên youtube dẽ co chương trước mong ae ủng hộ😅😅😅😅😅😅😅

Tương Tự Truyện Ta Mỹ Nữ Hiệu Trưởng Lão Bà2 18+