Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Ta Lão Công Là Minh Vương

Truyện có 764 chương.
1
Minh Phu Hung Mãnh (1)
2
Minh Phu Hung Mãnh (2)
3
Sinh Ra Chớ Gần (1)
4
Sinh Ra Chớ Gần (2)
5
Huyết Ngọc Li Long (1)
6
Huyết Ngọc Li Long (2)
7
Huyết Ngọc Li Long (3)
8
Huyết Ngọc Li Long (4)
9
Tặng Cho Ngọc Chương
10
Lão Ba Gặp Chuyện Không May
11
Minh Phu Ra Tay
12
Âm Khí Xâm Tủy
13
Khuê Mật Tình Nghĩa
14
Đừng Mặc Giày Cao Gót
15
Lạt Mắt Tượng Đồng
16
Tà Đạo Hại Nhân
17
Chạy Mặt Quỷ
18
Một Đêm Tam Thi
19
Tử Ốc
20
Tà Sư (1)
21
Tà Sư (2)
22
Lạnh Như Băng Phẫn Nộ
23
Thai Lậu
24
Hào Môn Nữ Quỷ (1)
25
Hào Môn Nữ Quỷ (2)
26
Ta Là Khôn Nói?
27
Tà Linh Bất Diệt
28
Mới Vào Quỷ Thị
29
Tụ Âm Tàng Thi
30
Tụ Âm Tàng Thi (2)
31
Minh Phu Lại Lâm
32
Vì Sao Là Ta
33
Lụa Trắng Phúc Mặt
34
Huyết Mặt Lai Lịch
35
Xem Phòng Ngộ Sát
36
Không Nên Hữu Tình
37
Mạch Nước Ngầm Bắt Đầu Khởi Động
38
Hoa Đào Cục
39
Bí Mật Hứng Thú
40
Bá Đạo Thẩm Gia
41
Ngạo Khí Lăng Nhân
42
Hắc Quan Trấn Quỷ (1)
43
Hắc Quan Trấn Quỷ (2)
44
Tiêm Giác Hình Kém
45
Dị Thường Xưng Hô
46
Không Thuộc Loại Ta
47
Biểu Muội Khác Thường
48
Biểu Muội Khác Thường (2)
49
Lại Xuống Đất Diếu
50
Mộ Tàng Kiều
51
Quỷ Thái Nãi Nãi
52
Tư Đồ Lâm
53
Thế Gia Ngón Tay Cái
54
Không Thể Nhịn Được Nữa
55
Thẩm Gia Gia Chủ
56
Lột Da Định Hồn
57
Lột Da Định Hồn (2)
58
Minh Hôn Mục Đích
59
Thế Nào Nhẫn Tâm
60
Không Đến Đi Qua
61
Về Sau Kham Ưu
62
Thần Côn Trần Lão Đầu
63
Âm Hối Chạm Khắc Gỗ
64
Ăn Thịt Người Tiểu Lâu
65
Quỷ Theo Hầu
66
Không Tiền Đồ
67
Di Cốt
68
Có Thể Nói Với Ta
69
Yến Vô Hảo Yến
70
Khiêu Khích
71
Đưa Lỗ Tai Quỷ Ngữ
72
Lại Nghe Lầm
73
Đi Thi Xuất Hiện
74
Nhân Da Đạo Thảo
75
Mộc Mị
76
Mộc Mị (2)
77
Sinh Hồn Chia Lìa
78
Không Cần Xin Lỗi
79
Không Thể Đụng Vào Xúc Vấn Đề
80
Dưỡng Quỷ Làm Hại
81
Dưỡng Quỷ Làm Hại (2)
82
Dưỡng Quỷ Làm Hại (3)
83
Truy Hung
84
Truy Hung (2)
85
Tây Thị Nhập Khẩu
86
Quỷ Dị Dạo Phố
87
Ưu Hắn Sở Ưu
88
Ngươi Có Biết Là Được
89
Hồng Nhan Bạch Cốt
90
Hồng Nhan Bạch Cốt (2)
91
Tinh Khí Bổ Hồn
92
Nhân Tâm Khó Dò
93
Ngũ Hoàng Chính Quan Sát
94
Ngũ Hoàng Chính Quan Sát (2)
95
Làm Việc Thiên Tư Nhiều Lắm
96
Thương Tổn
97
Huyết Chú
98
Lệ Lệ Điên Cuồng
99
Huyết Sắc Lệ Quỷ
100
Xé Rách Vết Máu Nhớ