Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Là Sáng Thế Thần Chủ (Free)

thanhbinh2012198 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện viết hơi cứng nhưng nội dung không tệ nha