Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

68

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Là Mạnh Nhất Chưởng Môn

killerhp12 · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nội dung đơn giản, thích hợp để đọc giết thời gian

huyếttà · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
22 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

đọc truyện này thấy hay thật

minhcute4522 · Luyện Khí Tầng Năm ·
2 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đẩy kim phiếu cầu ra chương mới!

không yy không não tàn