Hình bìa

Ta Là Đỉnh Phong Boss

#TLDPB

Tác giả Chính Nguyệt Sơ Tứ
Thể loại Võng Du Nữ Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 933,231
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
793 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

➼ Một cái ưu tú BOSS, nhất định phải làm đến phía dưới mấy điểm: Để người chơi đánh cho thoải mái, để người chơi bạo đến thoải mái, để người chơi chơi đến thoải mái. ❣➼ Khố Khố lại cho rằng, một cái ưu tú BOSS, phải làm đến là: Ngược người chơi, lại ngược người chơi, ngược người chơi đến chết.❣.P/s﹏✍❥ Tình trạng: Hoàn thành ❣❥ Phân loại: truyện giành cho nữ ❣❥ Thể loại: Võng Du❣❥ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ❣.P/s﹏✍➻❥Cầu vote tốt ✿➻❥Cầu nguyệt phiếu = tăng 10 chương ✿➻❥ Tặng kim = tăng 40 chương ✿➻❥ Web này đa phần là nam bạn nữ nào thấy đọc được xin share facebook giúp ✿✿ Cảm ơn ✿

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Ta Là Đỉnh Phong Boss