Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm

lamvoia2 · Luyện Khí Tầng Chín ·
2 Kim Phiếu
75 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mới tới chương 6, chưa có quá nhiều điểm nhấn hay chi tiết cao trào nhưng cách viết và cốt truyện đáng để theo dõi