Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Là Chí Tôn (CV)

bachpro · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

hay quá, tôi đang nghiện luôn đây