Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

39

Bình

512

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch) của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
652,300
2
459,500
3
353,762
5
50,000
6
46,946
7
42,501
9
30,000
10
25,000
11
24,000
12
23,500
13
20,500
14
13,086
15
12,322
16
12,200
17
12,000
19
8,001
20
8,000