Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

44

Bình

699

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch) của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
652,300
2
459,500
3
375,762
4
105,852
6
50,000
7
46,946
8
42,501
10
30,000
11
25,000
12
24,000
13
23,500
14
20,500
15
13,086
16
12,322
17
12,200
18
12,000
20
8,001