Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

39

Bình

517

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Vân Dương - Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Vân Dương

Cửu Tôn lão út
Nhân Vật Chính · Nam · xonevictory

Tên: Vân Dương

Tuổi: 19

Giới tính: Nam

Tính cách:

  • Bình thường đạm mạc, nhưng ẩn sâu trong đó mà một người trọng tình trọng nghĩa!

  • Trí mưu ngút trời, tính toán mọi việc trong thiên hạ!

  • lúc cần thiết lại là một tên bạo là một tên bạo lực cuồng!

Quan điểm: phụ nữ là động vật không nói lý lẽ!

Tôn chỉ của hắn là cái gì có thể dùng sức mạnh để giải quyết, thì nhất định sẽ không động não!