Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

41

Bình

574

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Vân Dương

Cửu Tôn lão út
Nhân Vật Chính · Nam

Tên: Vân Dương

Tuổi: 19

Giới tính: Nam

Tính cách:

  • Bình thường đạm mạc, nhưng ẩn sâu trong đ...

Lão Mai

Nhân Vật Phụ

Thủ hạ của Vân Hầu, sau được Vân Hầu bàn giao và trở thành thủ hạ của Vân Dương. Tính cách nội tâ...

Phương Mặc Phi

Nhân Vật Phụ · Nam

Spoiler

Thủ hạ của Vân Dương, từng là sát thủ kim bài!

Thượng Quan Linh Tú

Nhân Vật Phụ · Nữ

Nữ nhi duy nhất còn lại của đời thứ tư Thượng Quan tướng môn! Thượng Quan tương môn một nhà 3 Ng...

Vân Hầu

Nhân Vật Phụ · Nam

Spoiler

"Cha" của Vân Dương. Đệ đệ cùng cha khác mẹ với Đương kim Hoàng đế. Vì vậy rất mực chiếu cố công ...