Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

39

Bình

517

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Ta Là Chí Tôn (Dịch)

Truyện có 819 chương.
401
Anh hùng
402
Lão tổ tông hòa ái dễ gần
403
Vạn Dân Chi Nguyện, Vân Tinh Chi Tâm
404
Hoàng đế Tử U
405
Toàn bộ!
406
Ngôi sao hoàn chỉnh
407
Phản lão hoàn đồng
408
Không kịp chờ đợi
409
Quân Mạc Ngôn!
410
Thủ trung hữu kiếm, Quân, Mạc, Ngôn!
411
Ngươi là giả mạo
412
Gặp
413
Một lần cuối
414
Từ bỏ?
415
Cố ý gây chuyện
416
Thực oan uổng a?
417
Ngọc Đường Vân Tôn
418
Tàn phá Tử Long Thành
419
Hùng Vương xông trận!
420
Thần niệm công kích
421
Huyền thú giương oai
422
Công Thành tiễn xuất hiện!
423
Huyết chiến Tử U!
424
Là người hay là yêu?!
425
Lựa chọn khó khăn
426
Không có tư cách là địch với Ngọc Đường
427
Về thôi
428
Xúc động
429
Gặp nạn trên không trung!
430
Trở về, Cửu Tôn chi lực!
431
Tin rằng các ngươi hiểu, ta muốn gì!
432
Các ngươi nói, hắn muốn làm gì?
433
Đó là cái gì?!
434
Sóng bạc ngập trời!
435
Huyền đan ở đâu?!
436
Bức bách, nhục nhã!
437
Tử U lui binh!
438
Ly biệt!
439
Thượng Quan Vô Địch trở về!
440
Hóa ra là hắn!
441
Chiến sự Nam Cương!
442
Chặn giết trên không trung
443
Đấu trí trên không
444
Ta chính là người ngươi muốn giết nhất
445
Thống khổ thấu tim
446
Đông Huyền chiến hỏa
447
Thiết kỵ! Thiết kỵ!
448
Sinh tử đều là Anh hùng
449
Anh linh không xa
450
Sống chết có nhau!
451
Phó Báo Quốc sầu lo!
452
Lang đạo tham chiến!
453
Đại quân áp cảnh!
454
Chiến thuật mới!
455
Vân Tôn, ngươi ở đâu?
456
Xuất chinh!
457
Vô sách!
458
Tuyệt cảnh, tuyệt lộ!
459
Tinh Thần Tá Lực, hiểm tử cầu sinh!
460
Chạy thoát!
461
Sống sót sau tai nạn!
462
Gian nan cầu sinh!
463
Nam nhi báo quốc!
464
Nam nhi báo quốc! (2)
465
Nam nhi báo quốc! (3)
466
Khởi sắc!
467
Rời núi, ly biệt!
468
Bảo Mã Lương Câu
469
Dụ hoặc
470
Thu phục bảo mã
471
Chiến vân liên miên
472
Tây quân tiếp viện
473
Chiến trường thảm liệt
474
Đau thấu tim gan
475
Vết nứt trí mạng!
476
Thời khắc cuối cùng! (Thượng)
477
Thời khắc cuối cùng! (Hạ)
478
Tuyệt xử phùng sanh
479
Không còn tiếc nuối, tướng môn lại hiện
480
Cửu Tôn, không tới được
481
Một chiêu cuối cùng
482
Chúng ta tìm người
483
Hắn họ Vân
484
Vị hôn thê, họ Vân tới
485
Hắn muốn làm gì?
486
Đều có kỳ mưu
487
Trước khi thành hủy
488
Chuẩn bị tổng tiến công
489
Hỏa luyện Trung hồn
490
Thiết Cốt quan phá! Vân Tôn chi lộ!
491
Ta là Phong Tôn đại nhân sao?
492
Ép buộc, tới nơi!
493
Lão Nguyên soái gặp nạn?!
494
Kẻ nào cản, chết!
495
Nhất kỵ xông quan!
496
Đồng quy, ngọc toái, áo gai!
497
Chờ đó mà xem!
498
Xông ra vòng vây!
499
Anh hùng xế chiều
500
Hy vọng!