Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Truyện có 118 chương.
1
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 1: Trọng Sinh
2
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 2: Đi Săn
3
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 3: Đến Hoàng Thành
4
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 4: Đấu Giá
5
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 5: Giải Nguy Vân Di Quốc
6
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 6: Tập Luyện
7
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 7: Đến Thiên Đãng Sơn Mạch
8
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 8: Tam Nhãn Lang
9
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 9: Diệt Sát Trăm Người Không Ghê Tay
10
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 10: Kháng Độc Chi Thể
11
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 11: Rời Đi
12
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 12: Thiên Khung Phái
13
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 13: Kỷ Lục 100 Năm
14
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 14: Tứ Bề Thọ Địch
15
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 15: Nhiều Cờ Quá Thì Biết Làm Sao
16
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 16: Nguyện Dùng Cả Sinh Mạng Này Hầu Hạ Công Tử
17
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 17: Ngày Đại Cát
18
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 18: Phạm Ta, Chết!
19
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 19: Năm Mới, Kính Cha Mẹ, Tạ Huynh Đệ, Thương Thê Nhi
20
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 20: Đả Đảo Trần Lương
21
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 21: Quán Quân
22
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 22: Kẻ Địch
23
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 23: Tam Thập Tam Môn
24
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 24: Đạo Tặc
25
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 25: Truy Sát
26
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 26: Bảo Tàng Của Thiên Trận Sư
27
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 27: Trần Lương Giả Làm Khổ Sai Và Cái Kết. Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác
28
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 28: Ta Là Ác Nhân?
29
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 29: Tiến Vào Trọng Môn
30
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 30: Lấy Lớn Hiếp Nhỏ
31
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 31: Thập Diện Mai Phục
32
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 32: Trần Lương Đã Chết (phần 1)
33
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 33: Trần Lương Đã Chết (phần 2)
34
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 34: Lục Bảo Một Trong
35
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 35: Chu Minh
36
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 36: Hợp Tác
37
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 37: 2 Năm Qua
38
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 38: Đại Gia
39
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 39: Giả Heo Ăn Thịt Hổ
40
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 40: Tiến Về Mỏ Không Thạch
41
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 41: Truyền Dạy
42
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 42: Cừu Và Sói
43
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 43: Mồi Câu Cá Béo
44
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 44: Thua Cược
45
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 45: Thu Hoạch
46
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 46: Thành Lập Khai Thiên Môn
47
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 47: Thân Hóa Lôi Đình
48
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 48: Hoàng Lam Môn
49
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 49: Đại Bại
50
Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân - Chương 50: Thiên Đạo Mộc
51
Lột Xác Lần 3 Tại Trọng Tu Tháp
52
Gặp Lại Tuyết Phi
53
Cái Gì Gọi Là Nội Tình
54
Luyện Khí Phường
55
Tiếu Ngạo Cửu Thiên
56
Khải Hoàng Gia Tộc
57
Mặc Cả
58
Ngũ Tộc Hội
59
Thi Trận Đạo
60
Tiểu Nhân Hèn Hạ
61
Chiến Tử
62
Thu Phần Thưởng
63
Trở Về
64
Huấn Luyện Địa Ngục
65
Cảm Nhận Khí
66
Ăn Cướp Mới Giàu
67
Diêm Quỷ
68
Đào Tiên Quả
69
Hai Sáu Tuổi Còn Chưa Lấy Vợ
70
Tấn Cấp Cả Môn Phái
71
Đấu Trường Đẫm Máu
72
Hố Người Không Bõ, Hố Cả Tông Môn
73
Hãy Trao Cho Anh
74
Đại Hội Kén Rể
75
Đi Đường Nhặt Được Đồ Vật
76
Tuyết Phi Rơi Lệ
77
Bán Thần Khí
78
Đứng Thế Bất Bại
79
Hắc Giới
80
Hẹn Ngày Tương Phùng
81
Phương Hướng Hoạt Động Khai Thiên Môn
82
Ác Nhân Cốc
83
Phong Bế Tiểu Cửu Giới
84
Hiểm Nguy Trùng Trùng
85
Chiến Huyết Dương
86
Tiếu Ngạo Đột Phá Cấp 7
87
Không Gian Lao Lung
88
Gắp Lửa Bỏ Tay Người
89
Câu Giờ
90
Thiếu Thốn Cường Giả
91
Nửa Bước Khó Đi
92
Đại Thành Quyền Vô Thanh
93
Lửa Thiêu Hồng Yêu Hầu
94
Hủy Diệt Hết Thảy
95
Tàn Sát
96
Túi Không Gian
97
Ta Đã Cảnh Báo Rồi Không Nghe
98
Độc Chiếm Bảo Vật
99
Ngọc Trong Đá
100
Băng Hỏa Bất Diệt Hoa
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 118