Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

20

Bình

355

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Không Phải Là NPC ( FULL Dịch )

songhyehee · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện rất hay đó các dh,

không yy hài
Tinh Thần · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay đáng đọc a...

FightTiger · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện tạm được

KushinaMinato · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ta đề cử truyện

LTDK · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đề cử thuê đây, mại zô

Thanh Niên Ở Ẩn · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ủng hộ nhóm dịch

Teddyzombi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyen hay

tu luyện từng bước
Death2k2 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện dịch hay lắm nha

Live2k2 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

cố lên dh ...

Ass2k · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

tham gia event thui

Live1k1 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay lắm dh

Hala666 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện rất hay

HP666 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay cố lên

WONHD · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cố lên nào. Ae ta động viên nhau thôi

không yy
0 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ủng hộ Lão

0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện này hay đó mn ưiii

không não tàn
LinhMuội · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

Không có ai đề cử cho ta thì ta tự đề cử cho ta

không não tàn
Avata3d · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ủng hộ cho em yêu @LinhMuội nàng dịch thì chắc ăn hay rồi

AndyLee · Luyện Khí Tầng Chín ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện hay

songthanhsang · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
10 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện rất là hấp dẫn ae nên ủng hộ .