Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Đoạt Xá Tinh Linh Vương (Dịch)

smileofdevil · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá là hay !

Truyện tương tự đề xuất bởi smileofdevil