Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tà Đạo Ma Chủ

Truyện có 691 chương.
1
Xông Vào Đạo Thai Võ Học Đường
2
Ăn Chính Là Cơm Chùa
3
Đồ Tam Tiếu Nhiệm Vụ
4
Uy Hiếp
5
Rừng Trúc Nhất Chiến Đấu
6
Vào Kỳ Dương Vũ Học Đường
7
Vào Sở Gia 13 Đao Phân Đường
8
Lần Đầu Gặp Từ Diệu Vân
9
Trộm Đại Hối Khí Đan
10
Tu Vi Tăng Nhiều
11
Thuần Dương La Sát Thể
12
:niên Thi Bắt Đầu
13
Lấy Khí Luyện Thể Trương Gia Bá Thể
14
:dĩ Khí Hóa Hình
15
:trần Gia Kỳ Môn Trận Pháp
16
Chiến Đấu Liêu Bất Phàm
17
Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ
18
Chịu Đòn Nhận Tội
19
Thời Điểm Đến Đến Lượt Tới
20
La Gia Thương Đội
21
Giết Người Tiệt Hóa
22
Kỳ Dương Vũ Học Đường Vật Liệu
23
Liêu Gia Cùng La Gia
24
Kiếp Này Không Phải Là Kiếp Trước
25
Anh Em Nhà Họ La
26
Liêu Gia Dính Líu
27
La Liêu Giằng Co
28
Vu Oan Giá Họa
29
Nhân Chứng Vật Chứng
30
La Gia Hồng Môn Yến
31
Lão Hồ Ly La Tấn Tam
32
Ngu Xuẩn La Hiệu
33
Trò Hay Nhất Tràng
34
Liên Hoàn Gài Tang Vật
35
La Gia Lão Quái
36
La Gia Hám Thiên Đao
37
Thiết Kế Lưu Cẩn
38
Làm Nhục Sở Phách Thành
39
Đại Phạm Ngạo Khí Quyết
40
Có Phúc Cùng Hưởng
41
Ba Tư Thương Đội
42
Bách Niên Quỷ Thai
43
Sở Phách Thành Quỷ Kế
44
Vô Tình Gặp Gỡ Lý Thanh Nhi
45
Y Trì Chi Pháp
46
Đánh Ngươi Vì Muốn Tốt Cho Ngươi
47
La Gia Thiên Bảo
48
Kỳ Dương Thành Bị Cướp
49
Giết Sở Phách Thành
50
Nhổ Cỏ Phải Nhổ Tận Gốc
51
51:
52
Cử Đi Học Vạn Thắng Vũ Học Đường
53
Liêu Gia Động Tác
54
Tiền Nhân Nhất Bước
55
La Gia La Khôn
56
Cướp Giết Xích Luyện Đường
57
La Khôn Đấu Liêu Định Hải
58
Mưa Lớn Giết Người Đêm
59
Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
60
Thối Thể Nhất Nặng Da Thịt Trọng Sinh
61
Huyết Tẩy Liêu Gia
62
Trầm Thương Vân Chiến Đấu La Tấn Tam
63
Ngư Ông Đắc Lợi
64
Toàn Bộ Không
65
Vay Tiền
66
Kỳ Dương Thành Tà Gia
67
Trả Tiền Lại
68
Gia Tộc Công Địch
69
Khế Ước Ở Phía Trước
70
Nhất Đường Mặt Hàng
71
Huynh Đệ Đánh Nhau
72
Lũng Đoạn Lương Thực
73
Khống Ngươi Sinh Tử
74
Âm Mưu Quỷ Kế
75
Giết Người Tăng Giá
76
Thăng Quan
77
Trộm Gà Không Thành Lại Mất Nắm Thóc
78
Lũng Đoạn Võ Học Đường Hàng Chi Phí
79
Thích Khách
80
Hạ Độc
81
Tha Cho Ngươi Nhất Mệnh
82
Gan Lớn Làm Ăn Mới Lớn
83
Đại Thủy Hướng Long Vương Miếu
84
Đáng Chết Còn Chưa Có Chết
85
Không Bán Thì Phải Chết
86
30 Niên Hà Tây
87
Hợp Tác
88
Đập Thành Tường
89
Quái Vật Xuất Quan
90
Nói Chuyện Hợp Tác
91
La Hiệu Tới
92
La Đồng Lại Bị Đánh
93
Tin Nhảm
94
Oan Gia Hẹp Lộ
95
Ám Sát La Đồng
96
Tiếng Người Đáng Sợ
97
Ta Không Là Người Tốt, Ngươi Cũng Không Phải
98
Vô Độc Bất Trượng Phu
99
Lấy Khí Biến Hóa Độc
100
Tiên Thiên Hỗn Nguyên Khí