Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

8

Bình

246

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Ta Có Thể Hốt Rác (Bản Dịch) của tác giả Lý Lão Bản

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
10,200
2
10,000
3
6,000
4
5,000
5
5,000
6
2,868
7
2,500
8
2,222
9
2,200
10
2,000
11
1,000
12
888
13
500
14
300
15
200
17
200
18
100
20
10