Ủng Hộ Truyện Ta có Thần cấp Buff của tác giả Đầu Thống Đích Một Pháp

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện