Hình bìa

Ta Cho Thần Tiên Làm Dẫn Chương Trình

Tác giả Bất Tài
Thể loại Tiên Hiệp Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 897,132
Convert 100%
Cập nhật
3 thích
1031 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bị bạn gái lấy 'Tính cách không thích hợp' (ngươi chính là cái nghèo điếu ti) lý do quăng Tôn Đại Sinh chuẩn bị quan bế trực tiếp gian một khắc này, một cái tên là Na Tra người tiến nhập trực tiếp gian, đồng thời thưởng Tôn Đại Sinh một viên tiên đan về sau, Tôn Đại Sinh cho thần tiên khi dẫn chương trình thời gian như vậy bắt đầu ....

Tương Tự Truyện Ta Cho Thần Tiên Làm Dẫn Chương Trình