Hình bìa

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Học Bá

#TCMATLHB

Tác giả Thuật Tiểu Thành
Thể loại Đô Thị Hệ Thống
Trạng thái Dropped
Số Chữ 213,245
Convert 100%
Cập nhật
759 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

"Ngươi khát vọng tri thức sao?" "Không, ta khát vọng có bạn gái, loại cực phẩm đáng yêu!" "Khi ngươi chạm tới nhân loại tri thức đỉnh phong, không gì làm không được ngươi muốn cái gì liền có cái gì." "Vậy ta khát vọng tri thức!"

Tương Tự Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Học Bá