Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

20

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sủng Hôn Triền Miên: Chồng À, Chậm Một Chút!

jkluv7 · Luyện Khí Tầng Một ·
1 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Hayyyyy quá hayy