Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

204

Vấn Đề

Thêm

Đóng #1 Truyện dạo này ra chương chậm quá bạn ơi

Dịch giả đang có chuyện gia đình, bạn thông cảm. Vài ngày nữa là ổn định lại ngay.