Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

192

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch) của tác giả Cao Điểm Trầm Mặc

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
90,000
3
40,000
4
20,000
5
5,000
6
4,000
7
4,000
8
2,000
10
1,111
11
1,000
12
1,000
13
444
14
200
15
200
16
200
17
150
19
10
20
10