Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

46

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám (Dịch)

khanhat0507 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
50 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đấu trí, quân sự, lịch sử. Main trí tuệ, hài hước, vô sỉ. Ai từng đọc sử thượng tối cường chuế túe thì biết lão tác viết rất cứng. Vân Trung Hạc ko khác gì Thẩm Lãng, tài trí vô song. Ta cực lực ủng hộ.

BiroPA · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay ad tích cực ra chương nha hóng

Quanvk21 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
49 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện hay ủng hộ ad dịch nhanh nhé