Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

29

Vấn Đề

Thêm

Truyện Này Đã Bị Khóa

Đề cử / Đánh giá truyện Trọng Sinh Làm One Punch Ngọc Đế

nhocpro123 · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
78 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay lắm mọi người nhớ ủng hộ nha

trọng sinh
Truyện tương tự đề xuất bởi nhocpro123