Hình bìa

Sơn Thần

Tác giả Bảo Thạch Miêu
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,955,220
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
983 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Mang theo một đống cảnh khu du lãm đồ, Phương Lăng xuyên việt đã đến một cái tiên hiệp thế giới! Một cái cùng hắn vị trí địa cầu không đồng dạng như vậy thế giới!

Ngay tại hắn ai oán chính mình vậy mà dẫn theo một đống sẽ vô dụng thôi du lãm đồ lúc, mộ nhưng phát hiện:

Kiếp trước bên trong Côn Luân biến thành tiên cảnh! Ngũ Nhạc biến thành Thần Sơn!

Hoàng Sơn biến thành Động Thiên! Núi Thanh Thành biến thành phúc địa!

Chính là Vân Mộng Sơn cũng biến thành. . .

Tương Tự Truyện Sơn Thần