Hình bìa

Soán Mệnh Sư

Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 495,569
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
2 thích
920 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bọn họ có năng lực vượt qua thường nhân, bọn họ có thể biết trước quỹ tích vận mệnh của người khác, mà sự tồn tại của bọn họ, là vì cải biến vận mệnh của người khác, chức nghiệp của bọn họ chính là Soán Mệnh Sư.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Soán Mệnh Sư