Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

223

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

thanhtbkx2 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
5 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện này nêncos thêm tí sắc để các đồng dâm à nhầm đồng đạo cùng tận hưởng thì tuyệt vời