Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Siêu Thời Không Chiến Binh

Truyện có 436 chương.
1
chương 1: Xuyên qua vẫn là sống lại
2
chương 2: Chúng thần vạn dùng giải trí hệ thống
3
chương 3: Diệp Vấn
4
chương 4: Quá độ
5
chương 5: Long quyển phong đến
6
chương 6: Chiến trước
7
chương 9: Trở về
8
chương 10: Cường hóa
9
Dưới một thế giới
10
Năm năm
11
Đàm hiểu lâm đưa tin
12
Nữ binh vào doanh
13
Huấn luyện bắt đầu
14
Nữ binh dạ thoại
15
Tiếp tục huấn luyện
16
Dã ngoại sinh tồn
17
Dã ngoại sinh tồn 2
18
Diệp mẫu tới chơi; cầu thu gom; cầu đề cử
19
Bắt Trương Hải yến
20
Hồng tiễn lữ
21
Cùng hồng tiễn lữ đối kháng
22
Cùng hồng tiễn lữ đối kháng 2
23
Diễn tập kết thúc, Hỏa Phượng Hoàng thành lập
24
Diễn tập kết thúc, Hỏa Phượng Hoàng thành lập 2
25
Nghỉ
26
Biểu lộ
27
Tình * người đảo
28
Tình * người đảo sự kiện
29
Tình * người đảo sự kiện 2
30
Tình * người đảo sự kiện 4
31
Tình * người đảo sự kiện 5
32
Tình * người đảo sự kiện 6
33
Tình * người đảo sự kiện 7
34
Tình * người đảo sự kiện 8
35
Tình * người đảo sự kiện 9
36
Hỏa Phượng Hoàng luyện binh
37
Hỏa Phượng Hoàng luyện binh 2
38
Săn miêu hành động
39
Săn miêu hành động 2
40
Săn miêu hành động 3
41
Săn miêu hành động 4
42
Săn miêu hành động 5
43
Săn miêu hành động 6
44
Săn miêu hành động 8
45
Hắc Miêu cái chết
46
Cùng Diệp Thốn Tâm thẳng thắn; cầu đề cử cầu thu gom
47
Trở về
48
Có chuyện xảy ra
49
Dưới một thế giới
50
Hằng ngày
51
Erskine bác sĩ
52
Siêu cấp binh sĩ kế hoạch
53
Huyết thanh cường hóa
54
Đến tiếp sau
55
Cùng sơ lần gặp gỡ
56
Kết bạn Captain America
57
Cổ vũ Steve
58
Vũ khí 2
59
Vũ khí 3
60
Khai đạo Steve
61
Thí nghiệm trước
62
Thí nghiệm bắt đầu
63
Thí nghiệm thành công
64
Đến tiếp sau
65
Lẻn vào nhà xưởng
66
Nổ hủy nhà xưởng, an toàn rút đi
67
Khai đạo Steve
68
Khai đạo Steve 2
69
Cứu vớt đại binh Bucky
70
Cứu vớt đại binh Bucky 3
71
Cứu vớt đại binh Bucky 4
72
trở về vị trí cũ
73
trở về vị trí cũ 2
74
trở về vị trí cũ 3
75
Cuối cùng quyết chiến
76
Cuối cùng quyết chiến 2
77
Cuối cùng quyết chiến 3
78
Cuối cùng quyết chiến 4
79
Cuối cùng quyết chiến 5
80
Cuối cùng quyết chiến 6
81
Trở về
82
Tiểu Tiểu xuất hiện
83
Chọn lựa trước
84
Ngẫu nhiên gặp giác tỉnh giả
85
Giác tỉnh giả
86
Giác tỉnh giả 2; cầu click thu gom đề cử
87
Kiểm tra
88
Kiểm tra cùng gia nhập; cầu thu gom, cầu đề cử
89
Gia nhập linh hào tiểu đội
90
bí mật 2
91
Hoa Tưởng Dung tiểu tổ
92
Hoa Tưởng Dung tiểu tổ 2
93
Thí luyện bắt đầu
94
Laser đường nối
95
Tang thi xuất lồng
96
Phá vòng vây
97
Phá vòng vây 2
98
Lưu lại
99
Hồng sau
100
Lừa hồng sau