Hình bìa

Siêu Thần Hồn Thuật Sư

Tác giả Ngu Dương
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 379,396
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
35 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Không hiểu thấu xuyên việt rồi, phản hệ thống trùng sinh, đi đến Hồn sư con đường, kinh lịch ngũ thải ban lan, sóng mây quỷ quyệt thế giới, lưu lại danh chấn cổ kim truyền kỳ.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Siêu Thần Hồn Thuật Sư