Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Thần Hệ Thống

phaivodanh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

cốt truyện hay logic, lời văn không dài dòng

thể loại thì đô thị, khoa huyễn, ..