Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Siêu Thần Hệ Thống

hah3ocon · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay thể loại đô thị huyền huyễn, mọi người vào đọc nhé.

phaivodanh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

cốt truyện hay logic, lời văn không dài dòng

thể loại thì đô thị, khoa huyễn, ..