Hình bìa

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Tác giả Tề Bội Giáp
Thể loại Võng Du
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 904,771
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
35 thích
1487 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Chiến hạm xếp hàng tung hoành Tinh Hải, Cơ giáp khí thế như rồng, U năng pháo hủy thiên diệt địa, còn có vô biên vô tận đại quân máy móc, lẳng lặng trong kho hàng. Một người, tức là quân đoàn!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Siêu Thần Cơ Giới Sư