Hình bìa

Siêu Phẩm Tướng Sư

Tác giả Cửu Đăng Hiền Lành
Thể loại Huyền Bí
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 148,611
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2013
Độ tuổi 15+
19 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Thầy tướng phân cửu phẩm, nhất phẩm nhất trọng thiên

Phong thuỷ có cảnh giới, minh lý, dưỡng khí, tu thân, hỏi.

Thế kỷ hai mươi mốt một vị thanh niên bình thường ngẫu nhiên thu được Gia Cát Lượng khi còn sống huyền học truyền thừa, không có chí lớn hướng về Tần Vũ, chỉ muốn bảo vệ Lão Bà Hài Tử nhiệt kháng đầu, nhưng gặp may đúng dịp từng bước một đi tới thầy tướng đỉnh, thành tựu Siêu Phẩm tôn sư, tướng địa, tướng người, tướng hồng nhan.

Sáu hào tính Tẫn Thiên Hạ sự, bát tự trắc khắp cả người thế gian!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Siêu Phẩm Tướng Sư