Hình bìa

Siêu Phàm Thế Giới

Tác giả Tư Sản Bạo Tăng
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 373,795
Convert 100%
Cập nhật
653 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Địa cầu thiếu niên Giang Vân quấn vào một cái thần bí siêu phàm thế giới bên trong, đã lấy được siêu phàm chi lực, hơn nữa bắt đầu ở địa cầu cùng với nguyên một đám siêu phàm thế giới, mở ra chính mình truy đuổi đỉnh phong siêu phàm lữ trình.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Siêu Phàm Thế Giới