Hình bìa YY-Convert

Siêu Phẩm Kỳ Tài

#SPKT

Tác giả Cùng Tứ
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,673
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
3 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một thất bại nhà đầu tư, sau một lần say rượu, sống lại ở nông thôn thập niên 80. Cải cách cởi mở, quốc nội thương giới trải qua các loại mưa gió, ở từng cái thương giới thần thoại còn chưa quật khởi trước, ta làm cái thứ nhất thần thoại, vĩnh viễn thần thoại

Tương Tự Truyện Siêu Phẩm Kỳ Tài