Hình bìa

Dị Biến Siêu Năng

Tác giả aanhnguyen23109898 (Superman) Sáng tác
Thể loại Sắc hiệp Hiện Đại Dị Năng
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 4,967
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
16 thích
341 đọc
14 bài
Giới Thiệu Truyện

Một thế giới nơi mà có những con người có khả năng phi thường họ được thế giới gọi là "Siêu Nhân"

Tương Tự Truyện Dị Biến Siêu Năng