TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Siêu Duy Thuật Sĩ trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Siêu Duy Thuật Sĩ

Siêu Duy Thuật Sĩ

#SDTS

Tác giả Mục Hồ
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 663,794
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
226 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Vu sư địa vị, tại các đại lục cùng hiện vị diện bên trong, siêu nhiên vô thượng. Thần bí, trí tuệ, tàn nhẫn, huyết tinh, nghiễm nhiên là Vu sư đại danh từ. Nhưng chân thực Vu sư lại là cái gì dạng? Anghel tại tiếp xúc Vu sư thế giới về sau, đạt được một cái kết luận: Vu sư, là một loại dùng duy tâm tư tưởng minh chiếu bản thân, lại dùng duy vật thái độ biện chứng thế giới một đám người. Nói cách khác, đây là một đám đang đuổi tìm chân thực trên đường, nghiêm cẩn thái độ lẻ loi độc hành khác loại nhà khoa học.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Siêu Duy Thuật Sĩ!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Siêu Duy Thuật Sĩ

Bình luận Facebook của truyện Siêu Duy Thuật Sĩ